HDPE Profile Type

Profil typu "E" jest wykonany z polietylenu o wysokiej gęstości. Stosuje się go aby naprawić wodoodporną barierę między geomembraną HDPE a pionową lub poziomą powierzchnią betonu (ściany lub podłogi) i uzyskanie całkowicie wodoszczelnej spoiny.

Profil instaluje się w Świerzym betonie, pozostawiając odsłoniętą powierzchnię spawania na powierzchni betonu. Profil posiada rowki na wewnętrznej stronie, a konstrukcja składająca się trzech łączników pozwala na trwałe połączenie z betonem. Geomembrany HDPE mogą być zgrzewane przez system wytłaczania tylko na środku profilu.

 

DANE TECHNICZNE