Alvatech Fix

Geomembrana ALVATECH FIX wykonana z polietylenu HDPE o wysokiej gęstości, ze strukturą na jednej (1F) lub dwóch stronach (2F), przy znacznej ilości wypustek (57.000 wypustek / m2). Wysokość wypustek wynosi 1mm, dają one lepszy współczynnik tarcia na pochyłej ziemi i dużych stokach.

Arkusze dostępne są w wymiarach: 7,5m i grubością między 1,5mm i 2,5mm. Korzystanie z szerokości 7,5m umożliwia optymalizację kosztów instalacji zmniejsza ilość spoin.

Stosowany jest głównie na wysypiskach i w zbiornikach wodnych, które mają strome stoki (powyżej 25%), a także jako element bezpieczeństwa, aby ułatwić wydostanie się ludzi lub zwierząt, przypadkowo wpadających do zbiornika.

ZASTOSOWANIE:

  • kanały
  • zakończenie rezerwuarów składowisk odpadów

ZALETY:

  • Hydroizolacja z geomembrany polietylenowej ma pewne zalety w stosunku do innych rodzajów izolacji: wysoka odporności chemiczna i mechaniczna, trwałość, możliwość sprawdzenia szczelności spoin itp ...
  • W porównaniu z innymi geomembrany strukturyzowane, ALVATECH FIX to najszersze arkusze na świecie, mające aż 7.5m. Posiada również większą liczbę wypustek na m2 i większą wysokość wypustek (1 mm), który zwiększa współczynnik tarcia.
  • W odniesieniu do geomembran teksturowanych w procesie wydmuchiwania, grubość geomembran teksturowanych w procesie wdmuchiwania nie jest stała, z wysokimi odchyleniami,przez co współczynnik tarcia nie jest tak dobry, a niekiedy mogą pojawić się ubytki w materiale, wpływając na trwałość i degradację (utlenianie ).
  • Zalety geomembrany wytwarzanej przez wytłaczanie: większa chropowatość to lepszy współczynnik tarcia = lepsze przyleganie. Tylko w takim procesie, gdy wytwarzana jest struktura geomembrany unika się zadziorów i arkusze nie mogą się przemieszczać między sobą, a nawierzchnia jest jednorodna, mająca zawsze 57.000 wypustek / m2.

 

 

DANE TECHNICZNE