Sotrafilm Oxobiodegradable NT-NG

Folia polietylenowa z dodatkami umożliwiającymi degradację w wyznaczonych warunkach. Folia może być przezroczysta lub w kolorze czarnym.


Właściwości i zastosowanie:

Folia Sotrafilm Oxobiodegradable zostaje wchłonięta w glebę po okresie użytkowania, a tym samym eliminując prace związane z usuwaniem folii.

Degradacja (utrata właściwości mechanicznych) będzie zależała od uprawy, warunków klimatycznych panujących w miejscu zastosowania, rodzaju ziemi, i pory roku, czasu w jakim folia jest instalowana, itp.

Zakopana część ma mniejszą degradację, a niezakopana część folii pozostaje podlega wolniejszym procesom degradacji.

Istotne jest, aby dokładnie zapoznać się z "gwarancją, warunkami i poradami na temat stosowania folii", które są dostarczane wraz z produktem.

 

Zalety:

  • Podobne właściwości mechaniczne do właściwości normalnej folii ściółkowej.
  • Czas degradacji można dostosować do wymaganego zastosowania.
  • Zapobiega wzrostowi chwastów
  • Nie ma żadnego negatywnego wpływu na glebę lub upraw.DANE TECHNICZNE