Samojezdne wozy paszowe napędzane są przez niezależny silnik i wyposażone są w wygodną kabinę. W Wozach paszowych ciągnionych napęd przekazywany jest wałem Cardana z WOM ciągnika, a następnie za pomocą przekładni wprawia w ruch ślimaki. Są to maszyny rolnicze, stosowane do mieszania i zadawania paszy przeżuwaczom, zwłaszcza bydłu mlecznemu i mięsnemu, którą są częścią sektora zootechniki. Nasze wozy są jednymi z najbardziej rozwiniętych technologicznie maszyn z zakresu żywienia zwierząt.