Sotrafilm NG Biodegradable

Folia biopolimerowa wykonana z biodegradowalnych i odnawialnych surowców, zwłaszcza sadzy, aby uzyskać optymalne krycie do użytku ściółkowego.


Właściwości i zastosowanie:

Ten film jest przeznaczony, gdy wymagany jest efekt chwastobójczy, zmniejszenie zużycia wody oraz zapewnienia wyższej wydajności i wcześniejsze zbiorów upraw, eliminuje również konieczność usuwania folii na końcu cyklu.

Trwałość tego typu folii zależy od obszaru geograficznego, gdzie folia będzie używana, gleby i warunków klimatycznych, a zwłaszcza poziomu wilgotności.

 

Zalety:

  • Pomaga biodegradacji na polu po okresie użytkowania folii i unika usuwania folii na końcu cyklu.
  • Biodegradacja rozpoczyna się w zakopanej części po 2/3 miesiącach i jest całkowicie zakończona po 6/8 miesiącach (przybliżone czasy, odpowiednio do czynników klimatycznych, rodzaju gruntów i upraw).

 

 

DANE TECHNICZNE